PTE SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJ (2023/24 I.)

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki legfeljebb 15 millió forint keretösszegben a Sport és Parasport Ösztöndíjának (továbbiakban: sportösztöndíj) elnyerésére. A sportösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson annak a hallgatónak, aki tanulmányi kötelezettségein túlmenően rendszeresen részt vállal a PTE sportéletében, valamint elismerje a sportban végzett munkáját és elért eredményeit.

A pályázati adatlap a csatolandó mellékletekkel együtt kizárólag ELEKTRONIKUS ÚTON a PTE sportportálján keresztül adható be. Ugyanitt elérhető és letölthető a PTE Sport és Parasport Ösztöndíj részletes pályázati felhívása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 31. (kedd).

Az előző szemeszterben az évről-évre folyamatosan emelkedő sportösztöndíjban részesült hallgatók száma miatt, a korábbi (fél)évekhez képest jóval több változással jelent meg az őszi pályázati felhívás, mely módosítások -az eredmények igazolására szolgáló időszakoktól eltekintve- maradtak a tavaszi kiírásban is. 

Röviden összefoglalva a legfontosabb változások az alábbiak voltak: 

  • A korábbi pályázati felhívások összeghatárai megszűntek, az ösztöndíj összege a pályázaton elért pontszám alapján kerül meghatározásra.
  • Minden hallgató, akinek a pályázata megfelel a pályázati felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek, ösztöndíjban részesíthető a megpályázott kategóriához rendelt minimálisan elérhető pontszám alapján (lásd 1. számú táblázat). Továbbá a pályázat bírálati szempontrendszere alapján minden sportösztöndíjra jogosult hallgató az általa megpályázott kategóriához rendelt minimálisan elérhető pontszámát növelheti, akár meg is duplázhatja a maximálisan elérhető pontszám mértékéig. (A szempontrendszerről bővebben olvashattok a pályázati felhívásban olvashattok.)
  • Abban az esetben, ha a pályázó bármelyik feltüntetett eredményét a PTE Sportirodán keresztül kívánja igazolni, nem kell külön csatolnia dokumentumot az elektronikus adatlaphoz, mivel a pályázat benyújtását követően a rendszer automatikusan elküldi a megadott eredményeket hitelesítésre az iroda munkatársának.
  • Sportirodai igazolás CSAK hazai és nemzetközi EGYETEMI sporteredmények alátámasztására vehető igénybe.
  • Az intézményi (PTE) képviseletet, valamint annak eredményességének bemutatását, minden esetben a PTE Sportiroda hitelesíti a pályázat benyújtását követően.
  • Továbbá az aktív hallgatói jogviszony meglététvalamint az egyes kategóriákhoz elvárt súlyozott tanulmányi átlagot minden esetben a Központi Tanulmányi Iroda hitelesíti. (Tehát a pályázónak csak a súlyozott tanulmányi átlagot kell feltüntetnie az elektronikus adatlap kitöltése során.)

Az őszi kiírás számításba vehető időszakai: 

  • Az elért eredmény szempontjából számításba vehető időszak: 2023. március 1. – 2023. szeptember 30.
  • A többletpontszámmal járó intézményi (PTE) képviselet szempontjából számításba vehető időszak: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Kategória: