Támogató Szolgálat

Az iroda küldetésnyilatkozata:

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékkal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös tekintettel az oktatási szolgáltatások elérésének segítésével, mindezt az érintettek aktív közreműködésével.Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a felsőfokú végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez.

Az iroda feladatai:

A Támogató szolgálat feladatai elsősorban a PTE fogyatékkal élő hallgatóinak támogatás nyújtása, a tanulmányok, a szállítás, segítségnyújtás, a mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás, a közösségi élet és a munkaerőpiaci lehetőségek terén. A Szolgálat segítséget nyújt az órai jegyzetek digitalizálásában, speciális eszközök kölcsönzésében, könyvtárhasználat segítésében, mikrobusza a fogyatékkal élők rendelkezésére áll. A szolgálat célja a fogyatékkal élő hallgatók lelki egészség elősegítése, és megőrzése, ennek érdekében a mentálhigiénés szakember, prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat, valamint a szolgálatot igénybevevők állapotváltozásának észlelése, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítja. 

A munkaerő-piacon, álláskeresés kihívásaira való felkészítési programok szervezése, lebonyolítása, állásajánlatok gyűjtése, közvetítése valamint közös programok szervezése az integráció elősegítésének érdekében.

Irodavezető:

Magdali Csaba
☎ +36 (72) 501-500/24015
magdali.csaba@pte.hu

Az iroda honlapja: 

http://tamogatoszolgalat.pte.hu/