PTE TÁJOLÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

Téma: PTE Tájoló túrasorozat állomásai

Feladat: PTE Tájoló túrasorozat állomásainak bejárása, azokról készült élménybeszámoló fotósorozat, leírás, gyerekek esetében rajzok készítése.

Nyereményjáték feltételei, tudnivalók:

A nyereményjátékban részt vehet bárki foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg, családostól, baráti társasággal.

Pályázni túránként 9 db fotóval, rövid videóval, illetve gyermekek esetében rajzzal lehet.

Formai és technikai követelmények

A fájlok mérete legfeljebb 7 MB lehet.

Engedélyezett fájltípusok: doc docx pdf jpg png mp4 avi.

A képek keretezését vízjelezését, dátumozását mellőzzék

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!

Nyertesek és nyeremények:

A beküldött élménybeszámolók közül, a beküldési határidőt követően túránként sorsolással választanak ki a Szervezők három-három pályázót, akiket egyenként 5000 Ft-os sportszerutalvánnyal jutalmaznak. Azok között, akik az összes túrát teljesítenek a meghirdetettek közül az adott évszakban sorsolással további három-három pályázót választanak ki, akiket egyenként 10.000 Ft sportszerutalvánnyal díjaznak. A gyerekek által elkészített rajzos beszámolók közül szintén három különdíjast sorsolnak ki, akik egyenként 5.000 Ft-os játékutalványt kapnak.

A nyertesek nevét Szervező 2021. február 15-ig hirdeti ki.

A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények személyesen a PTE Rektori Kabinet Sportirodájában vagy postai úton kerülnek átadásra. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) a nyerteseket terheli. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

Felelősség:

A pályamunkák (élménybeszámoló leírások, fotók, rajzok) kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött anyagok felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait.

A Szervező a pályázatra beküldött leírások, fotók, rajzok eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget! Harmadik személyek jogainak esetleges megsértéséért a résztvevő kizárólagosan felel. A Szervező semmilyen körülmények között nem tekinthető felelősnek a pályázaton való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, és tőle semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatás nem követelhető. A Szervező a beküldött pályaművek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett - a Szervező fenntartja! A pályázat a Szervező szándékától eltérő okokból történő részleges vagy teljes késedelme, visszavonása vagy megszakítása esetén a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést elutasítsa, amennyiben az nem felel meg e szabályoknak, vagy ha a benyújtott pályamű harmadik személyek jogait sérti, vagy obszcén jellegű.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a Szervezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban, kiállításon, a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez leírásaikat, fotóikat, rajzaikat térítésmentesen használják.

A résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy beszerezte a fotókon szereplő valamennyi személy hozzájárulását a fénykép közzétételéhez.

A fotók manipulálásának számít:

Képelemek kiretusálása/hozzáadása

A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.

Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

Nem számít a fotó manipulálásnak:

A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.

A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.

A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.

Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő anyagokat sajnos nem áll módunkban elfogadni!

Szervező és adatfeldolgozás:

A fotópályázat szervezője a Pécsi Tudományegyetem OIG Sportirodája (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4., továbbiakban "Szervező"). A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a Szervező végzi. A pályamunkák beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket.